Hoe werkt Airnergie / Actieve air.

 

Ouder worden en vele vormen van ziekte zijn het gevolg van degeneratie-processen in het lichaam.

 Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de oorzaken hiervan een structurele toename van de zogenaamde vrije radicalen en de verminderde zuurstofopname door de lichaamscellen zijn.
 
Vrije radicalen zijn moleculaire afvalproducten, die altijd worden gevormd in onze cellen bij het verbranden van energie en door invloeden van ozon, chemicaliŽn en gifstoffen. Vrije radicalen veroorzaken verstoringen van het functioneren van gezonde cellen op moleculair niveau.

Bij een verstoring door deze vrije radicalen treedt een sterke vermindering van de zuurstof opnamecapaciteit en daarmee een toename van de degeneratie van de cellen op. Door ziekte en veroudering worden deze vrije radicalen in verhoogde mate aangemaakt en wordt het degeneratieproces versneld. De ingeademde zuurstof wordt steeds slechter benut; het rendement van de ademhaling loopt dus sterk terug.

De sleutel bij het stoppen van dit degeneratieproces en het op gang brengen van een regeneratieproces ligt bij het vergroten van de benutting van de ingeademde zuurstof door de lichaamscellen. Zo wordt regeneratie bevorderd en de vitaliteit verhoogd.

De lucht die u inademt is een belangrijke natuurlijke bron om gezond en in leven te blijven. Uit de ingeademde zuurstof dient meer dan 90% van de dagelijkse energiebehoefte te worden gehaald. Echter, 75% van de ingeademde zuurstof wordt onbenut weer uitgeademd. Airnergy is de eerste technologie die ervoor zorgt dat de ingeademde lucht volledig door het lichaam kan worden benut.

Het toepassen van Airnergytherapie zou de levensverwachting kunnen verhogen, maar beÔnvloedt vooral ook de gezondheid en de vitaliteit in de tweede levensfase. De duur, impact en ernst van ziekten kan hierdoor aanzienlijk worden beperkt en uw vitaliteit kan hierdoor significant toenemen. Doordat het lichaam minder energie hoeft te investeren in het herstellen van de eigen systemen, kan de algemene vitaliteit toenemen.
 
De Airnergytechnologie wordt met succes ingezet bij onder andere:
 
- Slaapstoornissen (Apnoe)
- Stress
- Burnout
- Hoofdpijn / Migraine
- Sportblessure
- Weerstandverhogen
- Chronische vermoeidheid
- Allergische klachten
- Ouderdomsziekten als Alzheimer en Parkinson
- Hypertensie (hoge bloeddruk)
- Bronchitis
- Fibromyalgie
- Diabetes mellitus I en II
- Huidziekten
- Hart- en vaatziekten
- Te hoge cholesterolwaarden
- Longziekten als COPD
- Reumatische aandoeningen
- Bij- en verziendheid
- Tinnitus (oorsuizingen)
- Acute en chronische pijnbestrijding
- Stemmingsklachten
 
De Airnergytechnologie wordt gebruikt in (natuurlijke) geneeskundige therapie, bij het op gang brengen van regeneratieprocessen en in het bedrijfsleven of in de topsport met als oogmerk prestatieverbetering en preventie.

De Airnergytherapie is volledig natuurlijk; er worden geen stoffen toegevoegd en er wordt niet gewerkt met verhoogde zuurstofconcentraties.