Vitaliteit en gezondheid door Airnergie-Therapie

Met behulp van de verfijnde techniek van de Airnergy+ wordt de mens in staat gesteld zich energieker en gezonder te gaan voelen.

De Airnergy-Therapie zorgt voor een betere zuurstofopname van het lichaam op celniveau waardoor de cellen beter gaan functioneren. Dit uit zich door het langzaamaan gezonder worden van het lichaam (of bepaalde lichaamsfuncties).

Zuurstof.
Zuurstof is een natuurlijke energie-bron die we nodig hebben om te leven. Het is de energie-leverancier voor de cellen, spieren en stofwisseling.
De lucht die we dagelijks inademen bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof. Van die ingeademde zuurstof wordt door ons lichaam maar een klein gedeelte(ongeveer een kwart) benut. Het overige gedeelte wordt dus weer ongebruikt uitgeademd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat toevoegen van zuurstof aan de lucht geen enkele invloed heeft op de hoeveelheid zuurstof die het lichaam effectief gebruikt.
De oplossing ligt dus in het verbeteren van de zuurstof-opname door het lichaam.

Bij de Airnergy-Therapie wordt de lucht via het apparaat op een natuurlijke manier "beďnvloed" waardoor er energie vrijkomt die gebonden wordt aan het waterstofmolecuul.
Via de bevochtigde lucht ademt men dus deze extra energie mee in, waardoor de zuurstof door de cellen beter opgenomen wordt.


Simpelweg uitgelegd, wordt het zuurstofmolecuul, onder invloed van een natuurlijke lichtbron, tijdelijk in een andere staat gebracht. Het terugkeren in de oorspronkelijke staat maakt energie vrij die we dus mee inademen.
Wilt U hierover meer uitleg/diepgang, kijk dan op de officiele site van Airnergy. Daar kunt u ook een duidelijk filmpje bekijken met uitleg.

Regeneratie.
Door verschillende invloeden zoals bv ziekte of vervuiling kunnen verouderingsprocessen (degeneratie) optreden.
Met de Airnergy-Therapie verbetert de celstofwisseling, waardoor regeneratie (herstel) kan optreden.
Dit herstel kan zichtbaar of minder zichtbaar waargenomen worden.
U kunt bv. merken dat u meer energie krijgt, of dat u zich gewoon prettiger en blijer gaat voelen.
Sommige "herstel-processen" zijn minder goed merkbaar. Denk bv. aan het versoepelen van de bloedvaten door deze therapie. Dit zult u niet meteen merken, maar er verandert wel degelijk wat.

Airnergy in de Praktijk.
De Airnergy Therapie wordt sinds maart 2006 bij ons in de praktijk toegepast met zeer veel enthousiasme en positieve resultaten!
Inmiddels werken we met 2 Airnergy-apparaten wegens grote belangstelling en goede resultaten.

Wij bieden Airnergy-Therapie aan in een kuur van 10 behandelingen, die men 3x per week ondergaat.

U  ligt in een ontspannen ruimte op een massage bed aan het apparaat aangesloten, middels een "neusbrilletje" en zo ademt u de lucht in, die via het apparaat op een natuurlijke manier wordt voorzien van energie.

Door het massage bed worden de spieren ontspannen en de circulatie in het lichaam geactiveerd waardoor de opname van de airnergy in het lichaam optimaal is.

Of u zit  gedurende 20 minuten in een ontspannen ruimte aan het apparaat aangesloten.

Voor aanvang van de kuur is er een intake gesprek om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt

Er wordt altijd begonnen met een kuur van 10 behandelingen. Aan het einde van de kuur wordt overlegd of het slim is om een vervolgkuur te doen en op welke termijn dit het beste kan plaatsvinden.
In sommige gevallen zijn meerdere kuren (2-3) achtereen aan te bevelen om een goed resultaat te bereiken. Dit is geheel afhankelijk van de (ernst van de) klachten en hoe de persoon reageert op de behandeling.

Andere Mogelijkheden
Het kan voorkomen dat iemand heel heftig of juist niet reageert op de behandeling.
In overleg verlagen we dan de intensiteit en duur van de behandeling om de Airnergy-Therapie zo mild mogelijk toe te passen. Onze ervaring is dat hierop dan vaak beter gereageerd wordt door het lichaam. Zodra deze intensiteit goed aanslaat kunnen we intensiteit en duur weer stapsgewijs opbouwen.

In sommige situaties kan het raadzaam zijn om de Airnergy-Therapie dagelijks of zelfs 2x per dag toe te dienen. Hierbij kan men denken aan acute ziektes/herstel na grote operaties, waarbij alle "energie" gaat naar het herstel van de ziekte. Men merkt dan dat het resultaat van de Airnergy-Therapie nog niet lang behouden blijft. Een dagelijkse prikkel is op dat moment aan te raden. Zodra het lichaam wat beter hersteld is, kan weer afgebouwd worden naar een behandeling van 3x per week Airnergy-Therapie.

 

Verhuur
Het is mogelijk om een airnergy+ apparaat ter kennismaking, gedurende een maand te huren. U krijgt hierbij duidelijke uitleg en begeleiding.
Bovendien kan een airnergy+ apparaat per week gehuurd worden

Voor de huurtermijn wordt een huurcontract met de huurder afgesloten.

Kosten & vergoeding (Tarieven 2008)

  • Een kuur bestaat uit 10 behandelingen van 20 min á €17,50 per behandeling.

  • Huurbedrag airnergy+ / Actieve air  apparaat per week is € 130,00.

  • Huurbedrag airnergy+ / Actieve apparaat voor een vaste periode van 4 weken is € 500,00

Alle bedragen zijn inclusief 19% BTW
Bij het aangaan van de Therapie wordt bekeken of u hiervoor in aanmerking komt.