Publicatie.

 

Van regio bijeenkomst naar Intervisie in Marokko

De bijeenkomsten in de regio Rotterdam lagen vijf jaar geleden op hun gat. Nu kent Rotterdam en omstreken een trouwe groep therapeuten die elkaar geregeld opzoekt, met als hoogtepunt de intervisiereis naar Marokko van juni dit jaar. Een terugblik. 

Informatie uitwisselen, collega’s leren kennen, nieuwe kennis opdoen en even lekker lachen zijn zaken waar iedere therapeut af en toe behoefte aan heeft. Voor de therapeuten  van de regio Rotterdam geldt dat net zo hard als voor degenen in de rest van het land, maar om de één of andere reden raakten de regiobijeenkomsten aan het begin van deze eeuw in het slop. ‘een , hooguit twee mensen kwamen er op het laatst nog’, herinnert Henny van der Gaag zich.

In 2004 werd ik benaderd om regiocoördinator te worden en zag het als mijn missie om de bijeenkomsten nieuw leven in te blazen. ‘Ik ben iedereen persoonlijk telefonisch gaan benaderen met de vraag of ze nog interesse hadden in een samenkomst. Uiteindelijk heb ik ze  bij mij thuis uitgenodigd voor een  regiobijeenkomst met een lunch als afsluiting. Tot mijn verbazing kwamen er zestien mensen opdagen, afkomstig uit de Randstad, Brabant en Zeeland. Ik weet niet of dat door de bijeenkomst kwam of dat ze belofte van de heerlijke lunch niet konden weerstaan, haha.’

De volgende bijeenkomsten werden steeds druk bezocht, er groeide een hechte band tussen de therapeuten. Het uitwisselen van de kennis uit de verschillende disciplines was een aanvulling en de mogelijkheid om door te verwijzen, je weet wie de andere therapeut is en kan met elkaar overleggen.

Intervisie

Vooruitlopend op het landelijke besluit van de beroepsvereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten om Intervisie voor haar leden verplicht te stellen ben ik de interne opleiding voor de intervisie gaan volgen. Al snel was de groep geïnteresseerd in de intervisie en ging de regio Rotterdam daar alvast vrijwillig mee aan de slag. Inmiddels is de regiobijeenkomst omgezet in een intervisiebijeenkomst, die als prettige bijkomstigheid had dat de groep groeide naar een kern van 25 personen. 

Tijdens één van de bijeenkomsten werd het idee geopperd of het niet goed zou zijn om eens een heel weekeinde met elkaar door te brengen in plaats van één ochtend. In drie dagen tijd zouden de deelnemers dieper op de stof in kunnen gaan. Zo gezegd zo gedaan, ik ben op zoek gegaan naar een locatie en in mei 2006 zijn we met een groep van 19 mensen op pad gegaan, naar de Witte Vennen in Limburg, waar we een aantal bungalows hadden afgehuurd en de grote ruimte. Een heel weekeinde samen gaf iedereen de kans om zijn kwaliteiten en valkuilen te leren kennen en we konden er echt zijn voor elkaar. Voor de verdieping hadden we Netty Verlaat als gastdocente uitgenodigd.’

Het weekend was goed bevallen en al snel werd er gevraagd of we het jaar daarop weer een weekend weg konden gaan. De regio bijeenkomsten werden steeds drukker bezocht en vanaf januari 2007 zou de intervisie bijeenkomsten verplicht zijn voor het behalen van de punten.

Het jaar 2007 besloten ze daarom om er opnieuw drie dagen gezamenlijk op uit te trekken, dit keer naar Wamel en bestond de groep uit 18 personen. Daar kwamen we bijeen in het oude stadhuis. Het thema van het weekend was “In je Element” Mede door de verdieping van de weekenden is het contact onderling versterkt. Buiten de intervisie om zoeken de mensen elkaar nu ook op om informatie uit te wisselen en waar nodig verwijzen ze hun patiënten naar elkaar door.

Marokko

Nectar in de woestijn 

Tijdens de bijeenkomsten en de weekenden was er al een aantal maal het idee geopperd om naar Marokko te gaan het geboorte land van Ahmed el Aissaoui. Al snel werd het idee geopperd om de intervisie te combineren met een studiereis naar zijn vaderland Marokko en kennis te maken met de natuurgeneeswijze van zijn geboorteland.

Iedereen was zo enthousiast dat ik al snel  aan de slag ben gegaan met dit “hersenspinsel”. Een mooi idee maar nu nog zien te verwezenlijken.
Ik ben toen samen met Ahmed aan de slag gegaan, hij heeft zijn contacten in Marokko benaderd en ik ben hier aan de slag gegaan

Na een paar maanden kristalliseerde dat uit in een heuse reis, waaraan afgelopen juni elf mensen deel namen. Een reis die de goedkeuring kreeg van de VNT. Henny van der Gaag: ‘We hebben daar de intervisie veel intenser beleefd als in Nederland. Eigenlijk was  de week die we daar waren de hele tijd een verbinding met de intervisie. Buiten de intervisie om hebben we ziekenhuizen bezocht, waar we operaties konden bijwonen, röntgenfoto’s bestudeerd met de begeleiding van een arts. Wat mij vooral opviel was dat er in Marokko geen wachtlijsten zijn. ‘Patiënten worden altijd direct geholpen. Een chirurg is aan een kliniek verbonden, maar als hij in een andere kliniek nodig is, gaat hij in die andere kliniek aan de slag. In het ziekenhuis gaat het er ook anders aan toe dan in Nederland. De familie mag gewoon bij de patiënt blijven, slaapt ook in het ziekenhuis. De verpleegkundige neemt de medische zorgen voor haar rekening, de familie neemt de andere zorgtaken op zich, zoals wassen en aankleden.’

We hebben les gehad in de traditionele kruidengeneeskunde, we zijn de woestijn ingetrokken, waar we heel erg veel geleerd hebben over planten en wat de natuur ons kan bieden . Na een wandeling van  2 ½ uur in de woestijn en eindelijk in de jeep zaten deed de groep ook haar mooiste ervaring op toen ze met hun jeep vast kwamen te zitten.

‘Uit de middle of nowhere kwamen twee mannen aanlopen die ons in een mum van tijd los hadden’, We werden uitgenodigd om mee te gaan naar hun dorp. De ontvangst die we daar kregen was echt grandioos, hoe de mensen zo midden in de woestijn leven en hun voedsel uit de natuur halen en hoe ze met kruiden, groenten een maaltijd in balans maken. Een ervaring om nooit te vergeten. 

De reis, de onderlinge contacten, de pittige intervisie en de cultuurshock gaven eenieder een beter inzicht in het eigen functioneren. Reden voor alle deelnemers om te pleiten voor een herhaling. Israel, waar Ruti Roethier vandaan komt, en Duitsland, waar Ariane Grigo vandaan komt, zijn opties.

Dus wie weet waar de volgende reis naar toe is.

Henny van der Gaag

Regiocoördinator VNT regio Rotterdam