Publicatie.

 

Het Derde European Congres on
Traditional Chinese Medicine in Brussel.

Op 4 en 5 oktober was er in Brussel het derde Europese TCM congres. Van 19 landen uit europa kwamen er therapeuten  vertellen over hun specialisme, je kon in diverse zalen lezingen en workshops volgen. Er was een grote diversiteit aan onderwerpen, de keuze was dan ook moeilijk. Ook was er een delegatie uit China aanwezig.

Henny van der Gaag was uitgenodigd om wat te vertellen over TCM en sportblessure, een onderwerp waar weinig van bekend is. Henny is sinds 3 jaar werkzaam als TCM therapeut in de 1e divisie van het betaalde voetbal in Nederland en heeft een goede samenwerking met de gehele medische staf, verzorger en trainer. Door deze samenwerking is gebleken dat er minder blessure’s zijn en dat er een sneller herstel is. Haar ervaring is dan ook dat er steeds meer interesse is van andere voetbalclubs en andere takken van sport voor de TCM.

Op het congres heeft Henny  samen met Jan van de Wel het onderwerp sport en TCM verzorgd . Voor een volle zaal kwam Jan als eerste met een theoretische gedeelte, daarna volgde Henny met het praktische gedeelte. Met name was er voor het praktische gedeelte  veel belangstelling, er werden dan ook veel vragen gesteld. Ook na afloop waren er veel positieve reacties. Hieruit bleek hoeveel belangstelling, getuige de vele reacties die wij kregen, er is voor dit onderwerp. De organisatie voor de nascholing van OTCG is benaderd door bezoekers van het congres zij hebben  Henny van der Gaag aanbevolen om masterclass te komen geven over TCM en sportblessure.

Vanaf Januari houden Henny van der Gaag en Jan van de Wel regelmatig een bijeenkomst over de bijzondere aspecten van sportbeoefening in relatie tot de TCM, ook komt er een website met informatie en verwijzingen naar vakinhoudelijke sites. Hopelijk zijn er collega’s die ook hun interesse in de sport hebben en hier graag mee verder willen, zij kunnen contact opnemen met Henny van der Gaag of Jan van de Wel.

Jan van de Wel,
Kinetic.wel@planet.nl

Henny van der Gaag
078-7162313 / 0615245467
hj.vangaag@worldonline.nl

Overgenomen uit:
Huang Ti, maandblad NVA, december 2003.